Sammenligning av funksjoner i Base- og Now-versjonene

På denne siden finner du en sammenligning av funksjonene i Base- og Now-versjonene. Utvalget av funksjoner som er tilgjengelige i butikken din avhenger av butikkpakken din. Nye funksjoner legges til Now-versjonen fortløpende. Du finner mer informasjon om fordelene ved Now-versjonen og oppdateringsprosessen på informasjonssiden.